Bewindvoering

Bewindvoering

Met bewindvoering verzorgen wij de complete financiële administratie van iemand. We ontvangen alle officiële post en betalen alle rekeningen. De bewindvoering moet worden uitgesproken door een rechter.

hoe werkt het?

Wanneer u onze hulp wilt inschakelen, komen wij eerst bij u langs voor een kennismaking. Daarbij leggen we precies uit hoe bewindvoering werkt, en hebt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Daarna kan de bewindvoering worden aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank controleert dat wij aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Zo weet u zeker dat u bij ons in goede handen bent.

Zodra de rechter ons officieel heeft benoemt openen we een nieuwe rekening op uw naam. Op die rekening wordt in het vervolg uw inkomen gestort. Van deze rekening doen wij iedere maand namens u de betalingen. Daarnaast ontvangt u elke week leefgeld van ons. Als u wilt, ontvangt u per maand van ons een gespecificeerd overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Bovendien zijn wij verplicht om ieder jaar verantwoording af te leggen bij de rechtbank. Ook kunnen we elk jaar uw belastingaangifte verzorgen.

wat kost het?

De kosten van bewindvoering zijn landelijk vastgesteld. Bewindvoering kost in 2021 € 119,69 per maand. Hebt u problematische schulden, dan is het tarief € 154,88 per maand. In principe moet u deze kosten zelf betalen. In sommige situaties kunt u echter subsidie krijgen van de gemeente. Uiteraard controleren wij dat voor u.

meer informatie

Meer algemene informatie over bewindvoering vindt u op het informatieblad ´Curatele, bewind en mentorschap´ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Saulute B.V. | Postbus 3046 | 2301 DA Leiden | (071) 523 48 32 | info@saulute.nl
NL62 INGB 0006 3849 96 | KvK 80330444 | BTW NL001984732B35
lid van Branchevereniging Horus (voorheen BPBI)
© copyright Saulute 2014-2021