Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Overweegt u een cliënt te verwijzen naar een bewindvoerder of curator? Dan weet u als geen ander welke begeleiding uw cliënt nodig heeft. Maar hoe weet u welke aanbieder het beste aansluit bij de specifieke behoeften van uw cliënt? Om u te helpen bij uw oriëntatie hebben wij op deze pagina onze manier van werken samengevat. Hebt u daar vragen over, overweegt u een samenwerking of wilt u gewoon eens persoonlijk kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. We leren u graag kennen.

profielschets

Bij Saulute helpen we mensen graag te ontzorgen. Veel van onze cliënten ervaren spanning als ze voor hun eigen geldzaken verantwoordelijk zijn, zeker wanneer ze ook nog door schuldeisers onder druk worden gezet. We zien vaak dat mensen er op den duur voor kiezen hun post helemaal niet meer open te maken, omdat hun situatie uitzichtloos voelt. Door de constante onrust over de financiën bestaat bovendien het risico dat ze ook op andere gebieden vastlopen. Zo komen mensen steeds meer aan de zijlijn van de maatschappij te staan. Wij helpen graag om zo’n situatie te doorbreken, zodat er weer wat ademruimte ontstaat.

hoe gaan we aan de slag?

We starten met het ordenen van de administratie en schrijven alle (mogelijke) schuldeisers aan. Zo weet iedereen dat alle (zakelijke) post voortaan rechtstreeks naar ons moet worden gestuurd. Daarbij verwachten we overigens heus geen ordner waarin alle rekeningen keurig op afzender gesorteerd zitten. Met een boodschappentas vol ongeopende post kunnen we ook prima aan de slag.

Ook brengen we de inkomsten en uitgaven in kaart, zodat we weten waar de begroting wringt. Verrekeningen van de Belastingdienst proberen we terug te draaien en bij loonbeslagen controleren we of de beslagvrije voet wel wordt gerespecteerd. Zo maken we de financiële situatie stabiel. Daarna kunnen we aan de schuldaflossing gaan werken. We treffen betalingsregelingen of doen een aanmelding voor schuldsanering.

wat doen we verder?

Als bewindvoerder of curator nemen we alle (financieel)administratieve taken op ons. Dus behalve de financiële administratie en de maandelijkse betalingen:

  • vragen we toeslagen aan, geven we wijzigingen door aan de Belastingdienst en controleren we of de Belastingdienst van het juiste inkomen uitgaat;
  • vragen we bijzondere bijstand en andere minimaregelingen aan bij de gemeente
  • geven we wijzigingen in het inkomen door aan de gemeente en verzorgen we waar nodig de maandelijkse inkomstenopgave (wanneer iemand een bijstandsuitkering ontvangt);
  • vragen we een voedselpakket bij de Voedselbank aan
  • vragen we kwijtschelding aan voor gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting
  • doen we jaarlijks belastingaangifte (ook als iemand daartoe niet verplicht is), zodat we zeker weten dat aftrekposten vanwege bijvoorbeeld medische uitgaven of studiekosten volledig worden benut
  • selecteren we jaarlijks de best passende zorgverzekering en regelen we waar nodig de aanmelding voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente
  • declareren we ziektekosten bij de zorgverzekering.

hoe houden we contact?

We zijn een kleine, platte organisatie. Zo kunnen we elke cliënt een vast aanspreekpunt garanderen. Uw cliënt, maar ook u als verwijzer of begeleider, heeft dus altijd met dezelfde persoon te maken. Op maandag t/m vrijdag zijn we tussen 9:00 uur en 17:00 uur voor iedereen doorlopend telefonisch bereikbaar. Contact kan natuurlijk ook plaatsvinden via e-mail, sms of whatsapp.

Zonder op een website te hoeven inloggen of erom hoeven te vragen, ontvangen onze cliënten regelmatig een financieel overzicht waarin we in duidelijk Nederlands het banksaldo (en eventueel spaarsaldo) vermelden en de inkomsten en uitgaven opsommen. Maar we geven ook aan in welk stadium het dossier zich bevindt (bijvoorbeeld: stabilisatie, in aanmelding voor schuldsanering, toegelaten tot schuldsanering of schuldenvrij). We vermelden welke schulden we hebben geregistreerd, welke betalingsregelingen er zijn getroffen en voor welke aanslagen kwijtschelding is aangevraagd. De overzichten worden in overleg per maand, per twee maanden, per kwartaal, per halfjaar of per jaar verstrekt en worden naar keuze per post of per e-mail aan de cliënt verstuurd of aan u als begeleider.

hoe regelen we de bankzaken?

Onze bankzaken zijn ondergebracht bij ING. Dat betekent dat al onze cliënten een rekening bij ING krijgen (voor zover ze die niet al hebben). We hebben bewust voor één bank gekozen en ook bewust voor ING. Niet alleen vanwege de gunstige prijs-/kwaliteitverhouding, maar ook om te kunnen garanderen dat we in geval van nood op elk moment en vanaf elke plaats overboekingen naar onze cliënten kunnen doen. Dus als het nodig is ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen.

kortom

Wij bieden graag een totaaloplossing voor de financiën en alle administratieve zaken die daarmee samenhangen. We houden van korte lijnen en duidelijke afspraken. Dat geeft onze cliënten de rust om hun financiën met vertrouwen uit handen te geven. Zodat zij zich kunnen focussen op hun persoonlijke ontwikkeling.

Saulute B.V. | Postbus 3046 | 2301 DA Leiden | (071) 523 48 32 | info@saulute.nl
NL62 INGB 0006 3849 96 | KvK 80330444 | BTW NL001984732B35
lid van Branchevereniging Horus (voorheen BPBI)
© copyright Saulute 2014-2021